President Monson

President Monson wedding marriage

 

 

 

President Uchtdorf

President Elder Uchtdorf wedding marriage

 

 

Elder Ballard

Elder Ballard Marriage wedding

 

 

Elder Anderson

Neil Anderson Elder Marriage wedding

 

 

Elder Oaks

Elder Oaks Marriage wedding

 

See the rest at LDS Living.com